/ 3 نظر / 18 بازدید
farveh

ای کاش تنها دروغ باشه اصرار دارن آدمو بدهکارهم کنن "من منظورم اون نبود تو اشتباه فهمیدی" خیلی دلشون میخواد به شعور آدم توهین کنن[خنثی]

سمیه

[دست][دست][دست]