عاشقی

دکتر علی شریعتی:

مادرم می گفت:

عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب

اما هزار شب است پشیمانم

که چرا یک شب عاشقی نکرده ام

/ 3 نظر / 23 بازدید
فاطمه غزاله

به امید اینکه تا بی نهایت پشیمانی نکشیم که چراعشق اهل بیت رادر دل جای ندادیم